Tips voor de volgende APK-keuring 

Geen angst voor de TÜV-afspraak! Als je deze tips hebt gelezen, weet je wat de vriendelijke controleur accepteert en wat niet. 

Tips voor de volgende APK-keuring

TÜV-tips voor motorrijders

Wat je ook van plan bent: elke twee jaar moet je motor een APK-keuring ondergaan, of het eerste onderzoek na de eerste registratie of later. Waar je hierbij aan moet denken, heeft Louis voor je samengevat.

Dealer of particulier – het is niet van belang wie zijn motoren aanvoert – elke motor ondergaat dezelfde procedure. In de omgangstaal wordt vaak gesproken over TÜV, maar er zijn verdere, door de overheid erkende keuringsinstellingen voor motorvoertuigen die deze service aanbieden, zoals de Duitse GTÜ, KÜS en DEKRA. Via internet kun je zonder problemen een deskundig contactpersoon bij jou in de buurt vinden.

Ze controleren allemaal volgens dezelfde norm, paragraaf 29 van het Duitse wegenverkeersreglement (StVZO) en mogen voor deze prestatie inmiddels maximaal ong. 80 euro aftrekken. Deze prijzen variëren tussen de concurrerende dienstverleners.

Zoals gezegd: elke twee jaar is er sprake van verschillende beoordelingsmogelijkheden, die je op je keuringsrapport kunt aflezen: "Geen gebreken", "Geringe gebreken", "Aanzienlijke gebreken" of zelfs "Onveilig voor het verkeer". Wanneer je te laat bent, wordt er al lang niet meer geantidateerd en bovendien geldt nog het volgende: het kan tot wel 20% duurder worden wanneer je langer dan twee maanden wacht! Dus: kijk af en toe een keer op het nummerbord.

Een keuring achteraf, waaraan kosten zijn verbonden, dient binnen een maand plaats te vinden. Wanneer dit niet gebeurt, wordt het weer duurder, want daarna dient weer een APK-keuring plaats te vinden en moet 2 keer het volledige bedrag worden betaald.

Opdat je dit niet allemaal eerst overkomt, hebben wij in de checklist op de rechterpagina een paar punten opgesteld die tijdens de APK-keuring doorgaans worden gecontroleerd. Na ruim een kwartier heb je zekerheid.

Wat is belangrijk, wanneer de motor wordt omgebouwd?

Anders dan bij de tweejaarlijkse keuring volgens de wettelijke bepalingen, moet de motor na ombouwsels meestal opnieuw een keuring ondergaan, zodat je typegoedkeuring niet vervalt. Deze keuring vervalt wanneer je het voertuig weliswaar hebt veranderd, maar het voor de ombouwmaatregel resp. het omgebouwde deel een algemene typegoedkeuring (ABE) of een typegoedkeuring van de Europese Gemeenschap (EG-BE) of een zogeheten E-keurmerk bezit. In alle andere gevallen moet je aan de controleur kunnen 'bewijzen' dat je voertuig aan het Duitse wegverkeer mag deelnemen.

Er bestaan verschillen in de voorschriften, afhankelijk van of het voertuig volgens het Duitse wegenverkeersreglement StVZO of EU-recht is toegelaten. Voertuigen met een eerste toelating vanaf 01-01-2017 vallen onder de Euro 4-norm. Deze moeten voldoen aan aanvullende voorschriften, die het modificeren van de motor aanzienlijk bemoeilijken. Informatie over dit zeer speciale en individuele onderwerp vind je op internet.

Wij hebben voor jou alle relevante onderwerpen die ons bekend zijn hieronder aangegeven. Ondanks de grootste moeite kan het zijn dat deze lijst niet volledig is.

Aanwijzing: alle vermelde regelingen gelden voor Duitsland. In andere landen, ook in de EU, kunnen afwijkende voorschriften gelden.


Sturen/hendels 

§§ 30, 61 StVZO
Sturen en hendels kunnen tegen accessoires worden uitgewisseld.

 • Alle accessoiresturen moeten goedgekeurde onderdelen zijn
 • Er moet altijd een rapport of typegoedkeuring (ABE) zijn bijgevoegd (hierin moet de motor zijn vermeld! Bovendien staan hierin de evt. verplichtingen, montagevoorschriften en evt. een aanwijzing betreffende een 'registratieplicht' vermeld)

Voetsteunen

§§ 30, 61 StVZO
Voetsteunen kunnen tegen accessoires worden uitgewisseld.

 • Het aantal moet overeenkomen met het aantal zitplaatsen (2 per zadel)
 • Er moet altijd een rapport of typegoedkeuring (ABE) zijn bijgevoegd (hierin moet de motor zijn vermeld! Bovendien staan hierin de evt. verplichtingen, montagevoorschriften en evt. een aanwijzing betreffende een 'registratieplicht' vermeld)

Remmen

§§ 30, 19, 41 StVZO // 93/14 EEG
Remonderdelen zijn qua constructie goedgekeurde onderdelen. Deze kunnen tegen accessoires worden uitgewisseld.

 • Remleidingen, bijv. staalomvlochten, en met of zonder kunststofommanteling, zijn meestal 'registratieplichtig' of moeten een typegoedkeuring bezitten
 • Remleidingen mogen niet worden verdraaid, moeten schuurvrij worden aangebracht en dicht zijn
 • Remschijven, bijv. wave-schijven, bezitten altijd een rapport of typegoedkeuring en moeten voor de betreffende motor bestemd zijn
 • Remvoeringen moeten een nationale (KBA-nr.) of internationale (EG- of ECE-markering) toelating bezitten
 • (Originele) reserveonderdelen voor remmen (originele vorm, goedgekeurd nabouwsel) hoeven niet te worden geregistreerd

Wiel/banden

§§ 30, 36 StVZO // 97/24 EEG
Let altijd op de juiste grootte, toewijzing en aanduiding (zie voor informatie het kentekenbewijs of kentekenbewijs deel 1)!

 • Let op de juiste looprichting
 • Let op het juiste bandentype en de juiste fabrikant (evt. de vrijgave door de fabrikant via internet downloaden, evt. laten afstempelen en altijd op zak hebben)
 • Controleer bij ruilvelgen (bijv. PVM, Gate Speed enz.) de toewijzing aan het motortype en laat ze evt. beoordelen

Frame

§ 30 StVZO // 2002/24 EG
Het frame moet zich in de originele leveringsstaat bevinden!

 • Lassen, boren of vervormen evenals maatregelen die het materiaal laten slijten, in het bijzonder het polijsten e.a. van lasnaden, zijn niet toegestaan
 • Alle veranderingen (bijv. een inkorting van de achterkant van het frame enz.) moeten 'geregistreerd' worden

Jiffy/middenbok

61StVZO // 2009/78/EG
Zonder gaat niet!

 • Een jiffy en/of middenbok moet/moeten aanwezig zijn
 • Wegrijden met uitgeklapte standaarden mag doorgaans niet mogelijk zijn
 • De standaard/standaarden moet/moeten veilig worden gefixeerd – doorgaans middels twee veren of een veer in combinatie met een houdklem of een aantoonbare sterke veer (10.000 cycli)

Wielafdekking

§ 30, 36a StVZO
Wielafdekking ja of nee?

 • Voor motoren bestaat een nationaal voorschrift voor de wielafdekking (150 mm boven het midden van de as – loopvlak compleet afgedekt)
 • Voor motoren met een EG-goedkeuring is geen speciale wielafdekking voorgeschreven
 • Een overdreven demontage van de wielafdekking moet evenwel worden vermeden. Resulteert de verandering in een gevaar voor het verkeer, dan kan mogelijk een wielafdekking worden geëist
 • Zie bijv. ook het montagevoorschrift 'Reflectoren' of 'Achterlichten'

Spiegels

§56 StVZO // 97/24 EG
Het keurmerk is essentieel!

Het aantal hangt af van de eerste toelating:

Datum eerste
toelating
benodigde spiegels

voor 01-01-1990

1 links
vanaf 01-01-1990 
onder 100 km/h
1 links
vanaf 01-01-1990 
boven 100 km/h
1 links,
1 rechts

Wanneer de spiegel is voorzien van een keurmerk, is ook het vereiste formaat van 69 cm² gegarandeerd en is de spiegel toegestaan. Bij voertuigen die vóór 17-06-2003 voor het eerst zijn toegelaten, is ook een spiegeloppervlak van 60 cm² voldoende.


Uitlaat-/inlaatsysteem

§§ 19, 30, 49 StVZO // 97/24 EEG
De 'in – uit'-techniek.

 • Verklaringen als: "Die is zonet losgeraakt", "De fixatieschroef is eraf gevallen", "Hij ging ineens zo ratelen!" worden door de politie doorgaans niet geaccepteerd. Met andere woorden: de typegoedkeuring is vervallen (§19, lid 2 StVZO: ... wanneer het geluidsgedrag verslechtert ...)
 • Markering: alle accessoires voor het wegverkeer bezitten een goedkeuringskenmerk (KBA-nr. of EG- resp. ECE-kenmerk). De dB-eater moet zich in de top bevinden!
 • Bewijsplicht: voor het vervangingssysteem met goedkeuringskenmerk hoeft geen kaart of enig ander document te worden meegebracht!
 • Montage: omdat de top of het systeem voor de betreffende motor zijn gefabriceerd, geldt hij als gemonteerd zonder 'ombouwwerkzaamheden'. Geen veranderingen!
 • Geluidssterkte: wordt een accessoire top in de loop der tijd aanzienlijk luider, dan is de eigenaar en niet de fabrikant aansprakelijk. Vaak kan een geluiddemper met nieuwe glaswol het probleem verhelpen. Evt. moet de top worden vernieuwd.

Lichttechniek

§§ 49a - 54 StVZO // 93/92 EEG // 2009/67/EG en VO(EU)168/2013
Zien en gezien worden. Maar ook echt goed ... (Alleen met keurmerk)

Positielichten/stadslicht:

 • conform EG voorgeschreven, conform StVZO toegelaten
 • aantal: 1, conform EG ook 2
 • in de breedte: symmetrisch aan het longitudinale midden van het voertuig, conform StVZO alleen in de koplamp
 • in de hoogte: 350-1200 mm, conform StVZO tot 1500 mm

Dimlicht:

 • voorgeschreven, aantal: 1, conform EG ook 2
 • in de breedte conform EG: bij 2 koplampen een maximale afstand van 200 mm tot elkaar, symmetrisch aan het longitudinale midden van het voertuig
 • in de breedte conform StVZO: maximaal 200 mm tot de grote koplamp, symmetrisch tot aan het longitudinale midden van het voertuig
 • in de hoogte: 500-1200 mm, conform StVZO vóór eerste toelating 01-01-1988 tot 1000 mm

Groot licht:

 • voorgeschreven, aantal: 1 of 2
 • in de breedte bij 2 koplampen een maximale afstand van de verlichtende oppervlakken tot elkaar van 200 mm
 • in de hoogte: geen speciaal voorschrift
 • blauw inschakelcontrolelampje voorgeschreven, conform StVZO ook weergave middels schakelstand toegestaan

Richtingaanwijzer (knipperlicht):

 • voorgeschreven, conform StVZO vanaf eerste toelating 01-01-1962; aantal: 4
 • Kenteken voor: 1, 1a, 1b, 11
 • Kenteken achter: 2a, 2b, 12
 • in de breedte (min.): conform EG vóór 240 mm, achter 180 mm, conform StVZO voor 340 mm, achter 240 mm, knipperlichten aan de stuuruiteinden ('Ochsenaugen') tot elkaar 560 mm
 • in de hoogte: 350-1200 mm
 • Inschakelcontrole conform EG voorgeschreven, optisch of akoestisch of beiden, conform StVZO toegestaan
 • 'Ochsenaugen' bij eerste toelating vanaf 01-01-1987 uitsluitend toegestaan in combinatie met extra knipperlichten achter

Waarschuwingsknipperlicht:

 • conform EG: niet toegestaan op bromfietsen, toegestaan op motorfietsen conform StVZO: ook toegestaan op bromfietsen
 • speciale schakelaar voor de synchrone werking van alle knipperlichten
 • inschakelcontrolelampje voorgeschreven, conform de StVZO met rood licht

Mistlamp: 

 • aantal: 1, volgens EG ook 2 toegestaan
 • in de breedte: conform EG bij 2: symmetrisch aan het longitudinale midden van het voertuig, conform StVZO: max. 250 mm van het longitudinale midden van het voertuig, ook toegestaan op valbeugels
 • in de hoogte: max. zoals dimlicht
 • schakeling met positie-, dim- en groot licht
 • inschakelcontrolelampje toegestaan

Remlichten:

 • voorgeschreven, conform StVZO pas vanaf de eerste toelating op 01-01-1988; aantal: 1, volgens EG ook 2 toegestaan
 • montagepositie: centraal
 • in de hoogte: onderrand (OR) min. 250 mm (conform de StVZO min. 350 mm), bovenrand (BR) max. 1500 mm

Achterlichten:

 • voorgeschreven, aantal: 1 of 2
 • montagepositie: centraal
 • in de hoogte: OR min. 250 mm, BR max. 1500 mm

Kentekenplaatverlichting:

 • achter voorgeschreven

Reflector achter:

 • voorgeschreven, niet driehoekig, aantal: 1 of 2
 • in de hoogte: OR min. 250 mm, BR max. 900 mm

Gasontladingslamp/'Xenon':

 • is op een motorfiets in principe toegestaan wanneer de vorm van de totale lichttechnische constructie voldoet aan de geldende voorschriften van ECE-R53.
 • Hoofdkoplampen moeten voor gebruik met gasontladingslampen expliciet zijn gekeurd (te herkennen aan de kenletter D ('Discharge', gasontlading) op de koplampbehuizing direct nabij het kenmerk)
 • Een automatische afstelling van de koplampen is verplicht
 • Het naderhand uitrusten met zogeheten 'Xenon-kits' is niet toegestaan, omdat onderdelen waarvan het model officieel is goedgekeurd niet volgens de voorschriften worden gebruikt

Verdere toegestane verlichting volgens de EEG:

93/92 EEG bijl. V nr. 6.8, 6.9, 6.11

 • mistlamp
 • waarschuwingsknipperlicht vóór eerste toelating op 17-06-2003
 • zijdelingse, niet-driehoekige reflector
 • parkeerlichten

Zijdelingse kentekenplaathouder

§ 19.2, § 19.3, § 21, § 22 StVZO

 • Zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan; hierbij moeten de verplichtingen van het rapport in acht worden genomen
 • Is er geen rapport beschikbaar, dan is in principe een beoordeling conform § 21 StVZO noodzakelijk

Het Louis Technisch Centrum

Als je een technische vraag over je motor hebt, neem dan contact op met ons Technisch Centrum. Daar heeft men oneindig veel ervaring, naslagwerken en adressen.

Let op!

Deze tips voor hobbymonteurs vormen algemene handelwijzen die niet van toepassing kunnen zijn op alle voertuigen of alle afzonderlijke onderdelen. Omdat de concrete situatie bij jou ter plaatse sterk kan afwijken, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepasselijkheid van de informatie in deze tips voor hobbymonteurs.

Bedankt voor je begrip.